Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare

Descrierea postului (scop, obiective, atributii, responsabilitati)

 

 • Primeşte, verifică şi arhivează facturile primite, contractele şi alte documente de la furnizorii naţionali, internaţionali şi intra-grup;
 • Creeaza ordinele de plata a facturilor către furnizori– propune plăţi spre aprobare;
 • Obţine detalii pentru facturare si intocmeste facturi catre clienti conform instructiunilor primite de la avocati si/sau superiorii ierarhici;
 • Genereaza lunar si oricand la cerere detalierile de plata corespunzatoatre fiecarui client si/sau dosar al acestuia;
 • Intocmeste si pastreaza rapoarte cu debitori: lista clienţilor, solduri clienţi, facturi restante, termene de plata incalcate etc.;
 • Păstrează legătura cu toţi furnizorii şi clienţii cu privire la soldurile finale de la sfârşit de lună, confirmarea plăţilor, schimbul de documente etc.;
 • Reconciliaza conturile de debitori şi furnizori atat in evidentele contabile statutare;
 • Primeste si pastreaza/arhiveaza statele de plată in original şi completeaza declaraţiile fiscale;
 • Intocmeste si generează rapoarte de TVA pentru achiziţii si vânzări de bunuri şi servicii,
 • Înregistreaza extrasele de bancă in Registrele contabile specifice si pastreaza evidenta zilnica a incasarilor de la clienti, atat in evidentele contabile statutare cat si de grup;
 • Înregistreaza activele fixe şi articolele de inventar precum şi amortizarea acestora, atat in evidentele contabile statutare cat si de grup;
 • Emite si verifica declaraţiile fiscale pentru autorităţile de stat;
 • Asigură sprijin în problemele fiscale şi contabile celorlalţi colegi;
 • Genereaza toate rapoartele contabile periodice necesare precum şi declaraţiile fiscale, atat in evidentele contabile statutare;
 • Genereaza rapoarte si evidente contabile din contabilitate statutara si de grup si reconciliaza inregistrarile pe categorii intre celetipuri de evidente contabile;
 • Intocmeste si monitorizeaza rapoartele emise intern si /sau extern si asigura conformitatea acestora cu cerintele de raportare si/sau legale.
 • Pregăteşte şi susţine auditul extern sau fiscal;
 • Ia la cunostinta si aplica prevederile legale in vigoare in activitatea de zi cu zi
 • Identifică modalităţi de a aplica facilităţile fiscale şi de a evita suprataxarea;
 • Raspunde la solicitari generale venite din partea clientilor si colaboratorilor;
 • Printeaza, fotocopiaza, indosariaza, arhiveaza documente si corespondenta relevante (posta, e-mail,)
 • Mentine un sistem eficient de arhivare si indosariere a documentelor si a corespondentei relevante;
 • Ajuta la completarea formularelor si a cererilor catre autoritati, precum si la depunerea documentelor la acestea;

Criterii de evaluare/Cerinte post:

bull; experienta neintrerupta in ultimiii 3 ani in contabilitate financiara si de gestiune statutara /romaneasca incluzand declaratii financiare si fiscale pana la bilant si balanta;

•cunostiinte de contabilitate si fiscalitate avansate;

•cunoasterea limbii engleze - termeni financiari;

•cunostinte operare PC: MS Office, programme de gestiune financiar-contabila (CIEL sau alte sisteme similare);

•Capacitate de concentrare, autocontrol, viteza de executie si reactie;

•atenţie, minutiozitate, promptitudine, proactivitate, entuziasm;

•Capacitate de a respecta cerinţele si termenii de predare a lucrărilor;

•adaptabilitate la cerinţele postului si flexibilitate la stiluri si ritmuri diferite de lucru;

•spirit de organizare si capacitate de prioritizare si planificare;

•capacitate de a lucra atât in echipa cat si pe cont propriu, fara supraveghere;

•capacitate de decizie si asumarea responsabilitatii;

•capacitatea de a rezolva problemele;

•capacitatea de analiza si sinteza;

•abilitati de comunicare si relaţionare atat cu colegii cat si cu clienţii externi;

•preocupare pentru ridicarea nivelului profesional.

Verifica pe BestJobs