Candidatul ideal

CERINŢELE POSTULUI :
- Disponibilitate de lucru in 3 schimburi;
- Student Institut Politehnic Bucuresti sau absolvent / student Master
- Cunoştinţe : tehnice teoretice solide, proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor şi sdv-urilor, documentaţia tehnică a acestora.
- Deprinderi : analiză şi atenţie la detalii, capacitatea de a sesiza defectele, lucrul în echipă, îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverenţă, folosirea terminologiei de specialitate, deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă.
- Alte cerinţe : responsabilitate,echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

- Nu este necesara experienta; se ofera instruire profesionala corespunzatoare;
- Posibilitatea de promovare in cadrul companiei

Numai candidatii selectati vor fi invitati la un interviu

Descrierea jobului

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
• se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de realizare a lucrărilor, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite;
• cunoaşte modul de programare şi funcţionare a utilajelor cu comandă numerică, echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor utilizate;
• interpretează şi citeşte dimensiunile cotate într-un desen de ansamblu sau de execuţie;
• urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice;
• consemnează eventualele neconcordanţe-neconformităţi de ordin calitativ sau de timp de preluare-prelucrare-predare şi de raportare a activităţii;
• pregăteşte utilajele, instalaţiile şi echipamentele la sfârşitul schimbului de lucru corespunzător instrucţiunilor de lucru, în vederea continuării în schimbul următor a lucrărilor şi operaţiilor planificate pentru execuţie;
• identifică necesarul de instruire propriu în funcţie de cerinţele şi domeniul de activitate al societăţii;
• identifică şi participă la diverse forme de pregătire profesională (cursuri, seminarii etc.) pentru dobândirea de noi cunoştinţe în funţie de necesităţile de instruire identificate.
• remediază atunci când este competent sau raportează defecţiunile / disfuncţionalităţile constatate personalului de întreţinere – reparaţii în vederea remedierii;
• consemnează la sfârşitul turei starea tehnică a utilajului;
• verifică cu etaloane, la microscop, sau direct vizual - calitatea suprafeţelor prelucrate, conform instrucţiunilor tehnologice;
• verifică cu verificatoare specifice cotele pieselor prelucrate comparându-le cu cele înscrise în documentaţie.

Nivel carieră

Entry-Level (< 2 ani) Mid-Level (2-5 ani)

Nivel studii

Necalificat Calificat Student Absolvent

Tip job

Full time

Oraș de lucru

Bucuresti

Departament

Productie Personal calificat Service / Reparatii Auto / Echipamente Cercetare - dezvoltare

Oferta

nespecificat

Applica pe eJobs.ro